گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ابزاری برای افزایش اطمینان و اعتماد بین کارفرما و پیمانکار است که تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت و ایمنی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی دارد. با دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار، عوامل اجرایی پروژه، از جمله مدیران، کارگران و تیم‌های فنی، به رسمیت شناخته می‌شوند. بر همین اساس،‌ این موضوع نشان می‌دهد که شرکت پیمانکاری توانایی لازم برای اجرای پروژه‌ها با رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت را دارد.

تایید صلاحیت ایمنی چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، با عناوینی مانند گواهینامه ایمنی اداره کار، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه HSE شناخته می‌شود. داشتن این گواهینامه برای مشارکت پیمانکاران در مناقصات دولتی ضروری است. بر اساس تبصره ماده 2 آئین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی مصوب سال 1389، هیئت دولت دستورالعمل اجرایی ایمنی امور پیمانکاری را تصویب کرده است.

طبق این آئین‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به عقد قرارداد با پیمانکارانی هستند که دارای گواهینامه  HSE از اداره کار باشند. بخش اداره کار استان‌ها، تحت نظارت شورای عالی حفاظت فنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌های پیمانکاری را برای فعالیت‌های عمرانی، خدماتی، انفورماتیکی، ساخت و ساز، مشاوره‌ای و نگهداری از تجهیزات بر عهده دارد و مجوزهای مربوطه را صادر می‌کند. این گواهینامه به مدت دو سال از تاریخ صدور معتبر است و نیازمند تمدید در پایان این دوره می‌باشد.

اخذ تایید صلاحیت ایمنی

هدف از گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهینامه ایمنی اداره کار برای پیمانکاران به منظور اطمینان از رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های کار صادر می‌شود.

[bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-circle-left” icon_size=”32″ icon_color=”#e53935″ pos=”left”]

استراتژی مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاری

ایجاد یک برنامه جامع برای شناسایی، ارزیابی، مدیریت پیشگیرانه خطرات و ایمن‌سازی محیط کار به منظور کاهش حوادث ناشی از کار.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-circle-left” icon_size=”32″ icon_color=”#e53935″ pos=”left”]

شناسایی و مدیریت عوامل خطرساز

شناسایی عوامل خطرساز در محیط کار و اعمال راهکارهایی برای حذف یا کاهش این خطرات به منظور افزایش ایمنی کارگران.[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-circle-left” icon_size=”32″ icon_color=”#e53935″ pos=”left”]

الزامات ایمنی در محیط‌های کار

الزامات ایمنی شامل تعریف استانداردها و راهکارهایی است که پیمانکاران باید در محیط کار برای حفظ ایمنی کارکنان و محیط زیست رعایت کنند.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-circle-left” icon_size=”32″ icon_color=”#e53935″ pos=”left”]

تطبیق با مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی

رعایت و اجرای دقیق مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی در تمام فعالیت‌های پیمانکاری به منظور افزایش سطح ایمنی.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-circle-left” icon_size=”32″ icon_color=”#e53935″ pos=”left”]

ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث

پیاده‌سازی اقداماتی برای ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار از طریق آموزش، استفاده از تجهیزات ایمنی و نظارت دقیق.[/bsf-info-box]

اخذ تایید صلاحیت ایمنی

روند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار

فرآیند دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار شامل چند مرحله مهم است:

[bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

ثبت نام در سامانه

شرکت باید در سامانه صلاحیت ایمنی اداره کار ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را دریافت کند.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

انتخاب دفتر انجمن صنفی

پس از بارگذاری مدارک، یک دفتر انجمن صنفی در استان مورد نظر برای تأیید مدارک انتخاب شود.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

بررسی و تأیید پرونده

دفتر انجمن صنفی، مدارک را بررسی کرده و به صورت الکترونیکی به اداره کار استان ارسال می‌کند.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

ارسال پرونده به کمیته تعیین صلاحیت

گزارش بازرسی و مدارک تأیید شده به کمیته تعیین صلاحیت ارسال می‌شود.[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

احراز هویت

ابتدا باید شرکت و کلیه پرسنل آن اعم از مدیرعامل، در سامانه اداره کار احراز هویت کنند.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

بارگذاری مدارک

برای بارگذاری مدارک صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکاری، به سامانه صلاحیت ایمنی اداره کار مراجعه کرده و با استفاده از نام کاربری و گذرواژه، پنل کاربری شرکت خود را ایجاد کنید. سپس مدارک را به دقت و به طور کامل بارگذاری نمایید.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

تحویل فیزیکی مدارک

مدارک باید به صورت فیزیکی نیز به دفتر انجمن صنفی ارسال شود. این مدارک باید با مدارک اصلی مطابقت داشته یا به عبارت دیگر کپی برابر اصل باشند.[/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

مراجعه برای بازرسی

پس از تأیید اداره کار، شرکت باید توسط بازرسان اداره کار بازرسی شود.[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon=”Defaults-arrow-left” icon_size=”32″ icon_color=”#f56c6a”]

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

پس از تأیید کمیته، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری برای شرکت صادر می‌شود.[/bsf-info-box]

تاییده صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مدت زمان اخذ گواهی ایمنی اداره کار

مدت زمان دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار به عواملی مانند تکمیل مدارک، تعداد و گستردگی پروژه‌ها در استان‌های مختلف بستگی دارد. اگر تمامی مدارک به‌طور کامل آماده شود و پروژه فعال شما در استان درخواست اولیه واقع شده باشد می‌توانید با پیگیری‌های لازم، این گواهینامه را در مدت زمان کوتاهی دریافت کنید.

نحوه استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار

گواهینامه صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان‌ها صادر می‌شود. برای استعلام گواهینامه، به سایتی که قبلا در ان ثبت نام کرده‌اید مراجعه و شماره گواهینامه را وارد نمایید. در صورت معتبر بودن گواهینامه، می‌توانید اطلاعات شرکت پیمانکاری را مشاهده کنید.

هزینه‌های دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی

هزینه‌های مرتبط با دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار شامل موارد زیر می‌باشد:

  • پرداخت هزینه عضویت در انجمن مربوطه
  • واریز مبلغ 110,000 تومان به حساب معین شده برای اداره کار.
  • پرداخت هزینه بر اساس ماده 154، به مبلغ 10,000 تومان برای هر پرسنل
  • پرداخت هزینه‌های مرتبط با ثبت نام در دوره‌های آموزشی از جمله دوره کارگری، دوره‌های مسئولین ایمنی و دوره کارفرمایی الزامی است.
  • پرداخت هزینه‌های احراز هویت برای شرکت، مدیرعامل و پرسنل نیز لازم و ضروری است.

این هزینه‌ها عموماً به عنوان هزینه‌های جاری و دولتی برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی محاسبه می‌شود.

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

سخن پایانی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، نمادی از توانمندی و تعهد پیمانکاران در بهره‌مندی از استانداردهای بین‌المللی، ایمنی و بهداشت محیط کار، همچنین تقویت اعتماد و همکاری میان کارفرما و پیمانکار محسوب می‌شود. این گواهینامه، با تأکید بر ارزش‌های ایمنی، بهبود کیفیت اجرای پروژه‌ها را تسریع می‌بخشد و به کاهش حوادث و خسارات ناشی از کارها کمک می‌کند؛ در نتیجه بهره‌وری و سودآوری پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. برای اطلاعات دقیق‌تر و کمک در فرآیند بارگذاری مدارک و پیگیری مراحل، می‌توانید با شرکت صنعت هایپر تماس بگیرید تا به بهترین شکل ممکن روند دریافت گواهینامه را ادامه دهید.

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *